Preview Mode Links will not work in preview mode

Dela en flaska med Alf & Petter


Dec 21, 2020

Alf & Petter befinner sig deras gemensamma vinkällare och går igenom vad som finns där, vad som bör drickas och vad som aldrig borde ha köpts.