Preview Mode Links will not work in preview mode

Dela en flaska med Alf & Petter

Feb 19, 2020

Dela en flaska #51. Vinquiz, bordeuax & flamenco. Och allt där emellan. Viner på vinos.se


Feb 6, 2020

Dela en flaska 50 live @ Hotell Granen med Alf & Petter