Preview Mode Links will not work in preview mode

Dela en flaska med Alf & Petter

Dec 29, 2022

Rapport från vinvärlden med Alf och Petter som fokuserar på champagne i året sista avsnitt.


Dec 8, 2022

Alf & Petter pratar om vilka julviner som faktiskt är bäst. Två vinprofiler, tävling och mycket mer.