Preview Mode Links will not work in preview mode

Dela en flaska med Alf & Petter

Oct 19, 2023

Alf & Petter ses i vinkällaren och blindar varandra på två smasika rödviner. Dessutom mer snack om Chianti och kommande upptåg.


Oct 5, 2023

Alf och Petter pratar om sangiovese och fräsmgt då från Toskana då Petter är på väg dit.