Preview Mode Links will not work in preview mode

Dela en flaska med Alf & Petter

Dec 21, 2020

Alf & Petter befinner sig deras gemensamma vinkällare och går igenom vad som finns där, vad som bör drickas och vad som aldrig borde ha köpts.


Dec 10, 2020

Alf & Petter fokuserar på olika slags bubbelviner och om livet i vinvärlden i allmänhet. Välkommen in!