Preview Mode Links will not work in preview mode

Dela en flaska med Alf & Petter


Apr 4, 2024

Alf är i stan, Petter på koster. De intar sina roller som vinskribent och vinimportör, och går igenom Systemet, samt dyker neri läsarbrevshögen.