Preview Mode Links will not work in preview mode

Dela en flaska med Alf & Petter


Mar 21, 2024

Alf och Petter benar ut om det går att göra några fynd i Bourgogne och vart man ska leta. Dessutom bra snack om karaffer och varför man ska dekantera.