Preview Mode Links will not work in preview mode

Dela en flaska med Alf & Petter


Oct 19, 2023

Alf & Petter ses i vinkällaren och blindar varandra på två smasika rödviner. Dessutom mer snack om Chianti och kommande upptåg.