Preview Mode Links will not work in preview mode

Dela en flaska med Alf & Petter


Sep 2, 2021

Vi dyker ner bland svampviner och pratar om hur vinet bygger vänskap. Och att Kanye kan göra vad han vill men musikaliskt är han fortfarande ett geni.