Preview Mode Links will not work in preview mode

Dela en flaska med Alf & Petter


Jan 31, 2024

Petter är hemma från Piemonte och har bjudit hem Alf på en blindprovning av fyra viner.