Preview Mode Links will not work in preview mode

Dela en flaska med Alf & Petter


Oct 5, 2023

Alf och Petter pratar om sangiovese och fräsmgt då från Toskana då Petter är på väg dit.