Preview Mode Links will not work in preview mode

Dela en flaska med Alf & Petter


Jun 23, 2022

Alf och Petter dyker ner i Loiredalens viner och pratar om vad som kan ha hänt med Petters kallagrade finviner.